"De tycker AVC är jättespännande"

Det finns ett stort internationellt intresse för AVC:s interprofessionella undervisning med caseseminarier och studentledda mottagningar där man jobbar i tvärprofessionella team. Det visades senast på världskongress för fysioterapeuter i Singapore tidigare i vår. 

Samordnaren vid Mörby AVC tillika fysioterapeuten med dr. Christina Olsson var i början av maj inbjuden att sitta i en paneldebatt om interprofessionell samverkan och utbildning på världskongressen för fysioterapeuter med 4.000 deltagare från 100 länder över hela världen. Arrangör var den internationella organisationen för fysioterapeuter. 

- De tycker AVC är jättespännande! Primärvården behöver lyftas inte bara i Stockholms län utan över hela världen. Inom vården pågår nu ett skifte från det akuta omhändertagandet till att sköta kroniska sjukdomar i primärvård, samt att patienten behöver vara mer engagerad i sin egen vård. Det är ofta komplexa sjukdomstillstånd där olika professioners kompetens behövs. Då är det viktigt att kunna samarbeta kring gemensamma mål inom vården, berättar Christina Olsson. 

Patienten i centrum

Då blir det också viktigt att sätta patienten i centrum. 

- Patienten och patientens familj ska vara med i det här samarbetet. Det handlar om att det ska vara patientcentrerat. Utskrivningstider skulle kunna minska om patienten, eller patientens familj är med i planeringen, säger Christina Olsson och framhåller att det i olika kulturer finns olika intressen som måste samarbeta med varandra för att vården ska bli bra: 

- På kongressen var det någon i publiken från Afrika som menade att man där inte når patienten eller patientens familj om inte medicinmannen också är med i teamet. Så det är många kulturella aspekter man måste ta hänsyn till! 

Interprofessionellt samarbete viktigt

Intresset var på kongressen stort för hur AVC arbetar med interprofessionell utbildning. Inte minst för att det från Världshälsoorganisationen WHO, stater och vid högskolor världen över finns en ökande mängd policydokument som framhåller att interprofessionellt samarbete är viktigt. 

- De är imponerade över att vi kommit så långt som vi har gjort inom AVC med interprofessionell utbildning, även om man i Kanada  generellt sätt kommit längre. 

Anna-Maria Ahlén