Välkommen till Akademiska vårdcentraler

Akademiska vårdcentaler, AVC, sammanför utbildning, utveckling och forskning med vardagen i primärvården!

AVC - vad är det?

Akademiska vårdcentraler, AVC, är en del av Akademiskt primärvårdscentrum. Vi knyter samman utbildning, utveckling och forskning för primärvården, med vardagen på vårdcentralerna, rehabiliteringsenheter, mödravårds- och barnavårdcentraler med flera. Vi är ett driftsoberoende stöd till primärvården i Stockholms län.

Fler nyheter

Det är mycket spännande på gång inom de Akademiska vårdcentralernas nätverk. Fler nyheter och reportage hittar du på akademisktprimarvardscentrum.se